Multidisciplinaire samenwerking

Afb: www.dgtc.nl

Multidisciplinaire samenwerking vinden wij belangrijk.

Hoewel wij veel patiënten uit diverse delen van Amsterdam en Noord-Holland hebben, zijn wij vooral wijkgericht. Door de korte lijntjes is er een effectieve samenwerking ontstaan.

Wij werken nauw samen met huisartsen, psychiater, logopedie en andere collegas.

Gezondheidscentrum:

http://www.gzc-vlaanderen.nl/

 

In de Engelse taal onze collega Claire Boers-Stoll:
https://psychotherapyclaireboers-stoll.nl/

Samenwerkende psychiater:

 De heer Dr. W. Lionarons.