Verwijsbrief van huisarts naar een GGZ zorgverlener

Aan de verwijsbrief naar een GGZ zorgverlener worden een aantal eisen gesteld waaronder:

De gegevens van de huisarts/verwjzer moeten duidelijk vermeld zijn waaronder de AGB code.

De gevens van de patiënt moeten vermeld zijn waaronder het BSN en geboorte datum.

De zorgverzekeringsgevens van de patiënt moeten vermeld zijn, waaronder de naam van de zorgverzekeraar, UZOVI nummer en polis- of klantnummer.

Het is niet verplicht maar wel prettig als de naam van de GGZ instelling of therapeut ook vermeld wordt.

De verwijsadtum moet vóór de aanmelddatum liggen, maar mag maximaal 9 maanden daarvoor liggen.

De huisarts wordt niet verondersteld een DSM-diagnose te stellen, maar hij/zij kan een vermoeden formuleren dat vermeld kan worden op het formulier.

Dan moet gespecificeerd worden of het een Basis of Specialistische verwijzing betreft (BGGZ of SGGZ).

Omdat het door een huisarts niet altijd goed in te schatten is of het BGGZ of SGGZ moet worden, adviseren wij dat uit te voeren als multiple choice item en het open te laten, zodat wij, na grondige anamnese en diagnostiek, de juiste keuze kunnen aanvinken.

In ons geval wordt over het algemeen voor specialistische GGZ gekozen. (SGGZ)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsenvereniging hebben een format opgesteld dat wij hier tonen.

Uitgangspunt Ministerie van Volksgezondheid: 

"Belangrijke voorwaarde voor vermindering van administratieve belasting is dat alle zorgaanbieders en alle zorgverzekeraars bereid zijn dezelfde uniforme afspraken te hanteren. Dan pas kunnen de afspraken ook administratief eenvoudig en waar mogelijk geautomatiseerd worden nageleefd."

Zie ook Ministerie van Volksgezondheid.

 

141202_format_verwijsbrief_ggz_mt_24-11-14_def

Verwijsbrief in pdf formaat

Afspraken verwijzing ggz