LVVP klachtencommissie

Het is belangrijk eventuele onvrede over de behandeling of het behandelaanbod eerst te bespreken met uw therapeut. 

Als het bespreken niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt U een klacht indienen bij de klachtenkommissie van de LVVP. 

klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

LVVP klachtenregeling.

klachtenreglement LVVP versie 29 oktober 2014