BEHANDELOVEREENKOMST

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst of W.G.B.O. 

Eenieder wordt geacht de wet te kennen.

Patiënten worden geacht de regels te kennen, met name omtrent betaalverplichting en niet verschijnen op een afspraak.

Een arts en een patiënt die een behandelrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien automatisch een ‘behandelingsovereenkomst.’

Een overeenkomst heeft als uitgangspunt dat de betrokken partijen de inhoud ervan vrijelijk kunnen bepalen.

Ook hoeft niet alles op schrift te worden gesteld.

Dit wordt aangeduid met de term "contractsvrijheid".