EIGEN 'BIJDRAGE' VERSUS EIGEN 'RISICO'

Afb: home.nowlive.eu

Er is een verschil tussen

1) eigen risico en

2) eigen bijdrage.

Het eigen risico betaalt U altijd en is onafhankelijk van de specialist die U bezoekt.

Het geldt voor alle specialismen die U raadpleegt en als U het eigen risico reeds heeft opgebruikt, dan heeft U verder geen kosten.

Het eigen risico is dus altijd van toepassing.

De eigen bijdrage is gerelateerd aan een specialisme en het soort polis.

De hoogte van de eigen bijdrage en het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de NZA en kan van jaar tot jaar veranderen.

Bij een naturapolis en een niet-gecontracteerde ZORGAANBIEDER is er een eigen bijdrage van 20 tot 30%