ZORGMAIL

Wij zijn lid van de Zorgring Amsterdam.

Er zijn 2 varianten:

en

Zorgmail app

rn

Zorgmail

Hiermee kunnen wij veilig communiceren met collega's en verwijzers, de app voert de gegevens direct in in het aangesloten softwarepakket.

Huisartsen kunnen hun verwijsbrief electronisch verzenden.

onze Zorgmail adressen:

van de Praktijk: 94003150@ringamsterdam.nl

Els Nanne : 94003635@ringamsterdam.nl

 Als U ingelogd bent, kunt U  in de zorgmail app in het adresboek  vinden onder:

"e.h.m. nanne"