Tarieven

bron: Flekss

De tarieven veranderen regelmatig en worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Zelf betalen

Ons tarief is 125,00 € per uur voor zorg die niet bij de verzekeraar wordt gedeclareerd.

TB-REG-22619-02 Bijlage 1

NZA Tariefbeschikking 2022