Verwijsbrief

De verwijzing verloopt meestal via de huisarts.

U maakt dan telefonisch een afspraak voor een intake gesprek.

06 30702796

 

Intake:

afbeelding: gaytherapyla

Tijdens het intakegesprek controleren wij Uw zorgpas en vragen we naar de verwijsbrief.

Er vinden één of meer intakegesprekken plaats met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken, zodat een diagnose kan worden gesteld.

Een intakegesprek is NIET gratis, een vrijblijvend kennismakingsgesprek bieden wij niet.

De conclusies van het onderzoek, aangevuld met de uitslag van de R.O.M. testen en vragenlijsten worden gekoppeld aan een behandeladvies en dit zal met U worden besproken aan het einde van de intakefase.

In de eerste sessie wordt altijd ingegaan op de vergoedingsregeling en wat de consequenties zijn m.b.t. de eigen bijdrage / eigen risico. 

ROM-vragenlijsten

Tijdens de intake delen wij U mee dat er een aantal online vragenlijsten door U moeten worden ingevuld. 

Deze vragenlijsten staan online bij een bedrijf dat Embloom heet.

U krijgt daarvoor per e-mail een link toegestuurd met de inlogcodes.

Check uw e-mail in de periode na de intake. (en uw SPAM-box).

U logt in en er staan een aantal vragenlijsten voor U klaar om in te vullen.
Het beantwoorden duurt normaal gesproken 45 à 60 minuten. 
U hoeft niet alles in één keer in te vullen, de link is een week geldig.

Behandeling

 Aan het begin van de behandeling stelt de behandelaar een behandelplan op. 

Hierin wordt de behandelvorm en als het mogelijk is, frequentie en duur van de afspraken, het doel van de behandeling, het evaluatiemoment en de eventuele medicatie opgenomen. 
Er wordt vervolgens een behandelcontract ondertekend. 
Aan het begin en einde van de behandeling vult U weer een digitale vragenlijst (ROM portal) in.

Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in overleg.

Privacy

Psychotherapeuten zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim.

Zonder Uw schriftelijke toestemming verstrekken wij geen informatie over U aan derden.

Echter zijn wij verplicht de diagnose te vermelden op de factuur naar de zorgverzekeraar.

Tevens is er de verplichting om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Dit zijn gegevens over onder andere uw diagnose en behandeling, maar zonder uw naam en adresgegevens (anoniem).

De huisarts

De huisarts verwijst U in principe en met Uw toestemming wordt de huisarts op de hoogte gebracht dat u bent gearriveerd en of u al of niet in behandeling bent genomen. 

Ook melden wij de huisarts (met uw goedkeuring) bij afsluiting van de behandeling.

De ziektekostenverzekeraar

In principe wordt de hele behandeling vergoed met vermindering van een eigen bijdrage en eigen risico, die jaarlijks door de overheid en zorgverzekeraars worden vastgesteld.

De verzekeraar krijgt via de DBC aan het eind van de behandeling of na 1 jaar informatie over de diagnose, de behandelvorm en de duur, de voorwaarde voor vergoeding.

Declaratie

Declaratie aan de zorgverzekeraar verliep via het DBC-systeem.

Sinds 1 januari 2022  is er een nieuw declaratiesysteeman kracht,

het zogenaamde "Zorgprestatiemodel". 

Dossier

Wij zijn verplicht een (electronisch) dossier bij te houden.

Wij houden geen papieren dossiers, alles is digitaal opgeslagen, ook ons archief.

Dit dossier is niet voor derden toegankelijk.

U heeft recht op inzage van Uw dossier.

Voor een kopie van het dosssier worden kosten in rekening gebracht.

Wij moeten uw dossier 20 jaar bewaren, daarna worden de gevens gewist.