Intervisie

afb: mies van valburg

Intervisie heet ook wel "intercollegiaal overleg" en is verplicht.
Het betreft patiëntbesprekingen tussen collega's.

In de intervisie worden nieuwe patiënten anoniem ingebracht en met ervaren collega's besproken.

Ook worden problemen met lopende behandelingen doorgepraat en van advies voorzien.
Patiënten worden anoniem besproken in verband met privacy.

Van elke intervisie bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat bij visitatie wordt gecontroleerd.

In het kader van de DBC valt dit onder "indirecte patiënt tijd": het is de tijd, besteed aan een patiënt, buiten diens aanwezigheid. (Hieronder vallen bijvoorbeeld ook telefoneren en brieven schrijven en dossier bijwerken, vragenlijsten/testen uitprinten en bestuderen)

Ook wordt tijdens de intervisie theoretische kennis en ervaring met nieuwe methodes gedeeld.

We maken deel uit van een intervisiegroep die 1x per 3 weken bijeen komt, de leden hebben een verschillende achtergrond in het kader van de multidisciplinaire samenstelling van de groep.