afb: cdn.psychologytoday

Er is een verschil tussen:

1) Psychiater,

2) Psychotherapeut,

3) Gezondheidszorgpsycholoog

4) Psycholoog 


De verschillen zitten niet alleen in de opleiding en werkwijze, maar met name in de vergoeding door zorgverzekeraars.
In de praktijk overlappen de werkzaamheden elkaar. 

Psychotherapeut is een gespecialiseerde opleiding na het afronden van de universiteit.


Opleidingseisen
De opleiding tot psychotherapeut is een postdoctorale opleiding van vier jaar en is uitsluitend toegankelijk voor mensen die een universitaire opleiding psychologie, geneeskunde, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde hebben voltooid.


Gezondheidszorgpsychologen die psychotherapeut willen worden, komen in aanmerking voor een verkorte route.

De opleiding tot psychotherapeut is in handen van opleidingsinstellingen die daartoe door de minister zijn aangewezen. Meer informatie is bij deze opleidingsinstellingen verkrijgbaar.

Er zijn in Nederland diverse instellingen die aangeven dat zij opleiden tot het beroep psychotherapeut.
Hoewel ze nuttige kennis en ervaring kunnen bieden, leiden deze opleidingen niet op tot BIG-geregistreerd psychotherapeut.

Omvang en inhoud opleiding
De opleiding duurt vier jaar (in deeltijd) en bestaat uit theorie, praktijkstages en supervisie (begeleiding) door een ervaren therapeut.

Concreet gaat het om:
• 1280 uren theoretisch en praktisch onderwijs op het gebied van de psychotherapie, te weten 400 uur cursorisch onderwijs, 50 uur leertherapie, 500 uur psychotherapiesessies, 150 uur supervisiesessies en 180 uur keuzeonderwijs.

• 2400 uren werkervaring op het gebied van de psychotherapie. De psychotherapeut in opleiding heeft een praktijkopleidingsplaats die door de betreffende hoofdopleider als zodanig is erkend op basis van criteria die zijn vastgesteld door de Kamer Psychotherapeut van het CONO.

Een groepspraktijk waarbinnen meerdere psychotherapeuten werkzaam zijn, kan onder bepaalde voorwaarden ook worden erkend als praktijkopleidingsplaats.
Na de basisopleiding zijn verschillende specialisaties mogelijk (zie rubriek 'Specialistische psychotherapieverenigingen').

 

HERREGISTRATIE: werkervaringseis of scholingseis

Iedere 5 jaar moeten we als Psychotherapeut en GZ-psycholoog en Klinisch psycholoog een herregistratie aanvraag indienen.

Daar gelden diverse eisen en criteria voor:

Er wordt als eis gesteld dat men in een periode van 5 jaar 3120 uur patiënturen moet hebben gewerkt, dit is de zogenaamde werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd).

Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie.