afb: rondompsychotherapie

Psychotherapie is niet voor iedereen geschikt.

Men moet in staat zijn tijd en energie aan zichzelf te besteden.

Een andere voorwaarde is een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Voor behandeling in de Engelse taal verwijzen wij naar onze collega Claire Boers die deel uitmaakt van onze intervisiegroep. 

claireboers@hetnet.nl Bij voorkeur aanmelden via email zonder vertrouwelijk informatie te verstrekken of +31 (0)20 408 3282.

Verder moet de patiënt bereikbaar zijn via een e-mail adres en telefoon, bijvoorkeur een smartphone. 

Psychotherapie gaat over eigen verantwoordelijkheid en eigen aandeel en dat kan strijdig zijn met bepaalde maatschappelijke en religieuze opvattingen.

Mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en cultuur kunnen goed terecht bij  i-Psy of PsyQ.

We zijn een ambulante praktijk, dus de patiënt moet in staat zijn zich aan afspraken te houden en op tijd te komen.

Huisdieren en baby's kunnen wij niet accomoderen tijdens een therapiesessie. 

Onze praktijk is niet geschikt voor mensen met een scootmobiel of rolstoel.

Ook kunnen wij geen fietsen in de praktijk herbergen.

Mensen met sociale-, financiële- en huisvestingsproblemen zijn beter af met maatschappelijke hulpverlening.

Mensen met juridische of justitiële problemen kunnen beter terecht bij een juridisch loket  of een sociaal raadsman.

Wij doen geen echtscheidingen c.q. strijd om voogdij.

Wij doen geen conflicten met uitkeringsinstanties.

Mensen met verslavingsproblemen zijn beter af bij de Jellinek-kliniek.
zie ook: Jellinek