Behandelprotocollen

Na het inventariseren van alle klachten en het stellen van de diagnose, stellen wij een behandelplan op. Het behandelplan wordt vooraf met de patiënt doorgesproken.

Wij volgen in principe de aanbevelingen van het TRIMBOSINSTITUUT,
Maar psychotherapie is in onze ogen maatwerk en wij beperken ons niet altijd tot een simpel behandelprotocol.

Psychotherapie gaat niet zelden over het ontdekken van eigen aandeel in problemen.
Hierdoor krijgt de betrokkene weer vat op het eigen leven.

Het wapen in de strijd is het therapeutische gesprek.

Incidenteel kunnen wij bepaalde medicatie aanbevelen, maar als psychotherapeut schrijven wij geen recepten uit. De huisarts of een psychiater zal de medicatie voor zijn/haar rekening nemen.

Alleen maar praten leidt niet vanzelf tot verbetering.
Vaak wordt er met een boek en huiswerk gewerkt, verandering van opvattingen en in gedragspatronen en daarmee oefenen leidt wel tot verandering.