Eigen risico

Er is altijd een "eigen risico" dat is vastgesteld door uw zorgverzekeraar, dit varieert dus. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar. 

 

Voor alle duidelijkheid: de patiënt is ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de behandeling, ongeacht de verzekeringsvorm.

Wie bij ons in behandeling komt, gaat automatisch akkoord met deze voorwaarde.

 

 

Vergoedingen

afb: NZa

In principe wordt de behandeling volledig vergoed, uiteraard minus het eigen risico.

Vergoedingen door een zorgverzekeraar zijn afhankelijk van:
* Diagnose.
* Behandelmethode.
* Behandelduur.
* Opleidingsniveau behandelaar.
* Eigen bijdrage.
* Eigen risico.
* Omzetplafond van de zorgaanbieder


Op deze website vindt U over deze punten gedetailleerde informatie.
Onderstaande informatie wordt standaard in het intakegesprek door ons mondeling aan de patiënt meegedeeld.

De overheid, met name de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt jaarlijks hoe de vergoedingsregeling er concreet uitziet en bepaalt het tarief.

Op dit moment wordt in principe de gehele behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar minus het eigen risico en eventuele eigen bijdrage, zonder beperkingen op het aantal sessies. 

Restitutiepolis of Naturapolis

Een Restitutiepolis is een zorgpolis waarbij je eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder betaalt, voordat je de factuur terugbetaald krijgt van je verzekeraar.  Je moet de kosten van de behandeling dus voorschieten.

Je hebt wél vrije keuze van behandelaar. 

Bij een Naturapolis heeft de zorgverzekeraar contracten met zorgaanbieders.

De DBC wordt direct door de hulpverlener bij de verzekeraar ingediend.

De Naturapolis komt in onze praktijk het meeste voor.

 

Samenvattend:

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding als hij/zij kiest voor een behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Die vergoeding moet zodanig zijn dat er geen sprake is van een ‘hinderpaal’, dat wil zeggen een belemmering om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan.

De wet zelf geeft niet aan wat die vergoeding moet zijn, maar uit jurisprudentie blijkt dat deze vergoeding minimaal 75% van het marktconforme tarief van de betreffende verzekeraar moet zijn.

Onlangs heeft de Nederlandse rechtbank een uitspraak gedaan op dit vlak, die het recht op vrije keuze nog eens benadrukt.

Afzeggen

Wij hanteren de regel dat alle afgesproken sessies in rekening worden gebracht, tenzij dit 24 uur van tevoren is afgezegd.   

Een afspraak is tijd die wordt gereserveerd voor een patiënt en als die niet komt opdagen zonder tijdig af te zeggen (vergeten, geen zin, etc),  mogen wij dit niet bij de zorgverzekeraar declareren, maar we moeten dit aan de patiënt zelf declareren.

Het tarief is 125,00 € per sessie.

Vergoeding van zorgverlener zonder contract: Artikel 13 Zorgverzekeringswet

Het recht op vergoeding: In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding als hij/zij kiest voor een behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Dat is dus een zorgverlener die bij Uw zorgverkeraar geen contract heeft.

Dit lijkt in heel veel opzichten op de gang van zaken bij een restitutiepolis: U krijgt de factuur en de verzekeraar betaalt het aan U terug.

Die vergoeding moet zodanig zijn dat er geen sprake is van een ‘hinderpaal’, dat wil zeggen een belemmering om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan.

De wet zelf geeft niet aan wat die vergoeding moet zijn, maar uit jurisprudentie blijkt dat deze vergoeding minimaal 75% van het marktconforme tarief van de betreffende verzekeraar moet zijn.

Dus als u als patiënt een behandeling wenst door een zorgverlener zonder contract, dan heeft U met een naturapolis recht op een vergoeding door de verzekeraar van 75% van het marktconforme tarief voor die behandeling.

Maar we zien dat verzekeraars toch vaak proberen een lager percentage te vergoeden, en de rechterlijke uitspraak ntrachten te omzeilen. Daardoor verschilt de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg per zorgverzekeraar en per naturapolis.

In het algemeen wordt 65-80% van het marktconforme tarief vergoed. Het marktconforme tarief is gelijk aan het gemiddeld gecontracteerde tarief van de betreffende verzekeraar en dat is weer lager dan het NZa-tarief.

Behandelovereenkomst W.G.B.O.

Een behandelaar en een patiënt die een behandelrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien automatisch een ‘behandelingsovereenkomst.’

Dit is geregeld in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst of WGBO.

Een overeenkomst heeft als uitgangspunt dat de betrokken partijen de inhoud ervan vrijelijk kunnen bepalen.

Ook hoeft niet alles op schrift te worden gesteld.

Wij kunnen de patiënt expliciet vragen een behandelovereenkomst te ondertekenen, maar op het moment dat U aangeeft bij ons in behandeling te willen komen, ontstaat er automatisch een behandelovereenkomst en gaat U impliciet akkoord met de behandelvoorwaarden van de praktijk waaronder "no-show" en betaalverplichting. 

Als uitgangspunt staat daarbij redelijkheid en wederzijds vertrouwen centraal, wij zijn er niet om de patiënt het leven moeilijk te maken.

Maar er is nou eenmaal een zakelijke kant.