AANMELDEN

De zorgverzekeraars eisen een verwijsbrief die aan een aantal criteria voldoet.

Uw huisarts verwijst U naar een psychotherapeut voor behandeling.

Artikel 13 van de zorgverzekeringswet zegt dat U zelf een behandelaar mag kiezen.

U kunt dus zelf bij Uw huisarts een verwijsbrief vragen voor een behandelaar naar eigen keuze.

Wij kunnen U een correct ingevulde verwijsbrief leveren die de huisarts alleen maar hoeft te ondertekenen.

De volgende gegevens moeten op de verwijsbrief staan:
(uw huisarts kan dit als checklist hanteren)

* NAW-gegevens van de huisarts
* AGB-code van de huisarts
* Naam van de Psychotherapeut 
* Verwijsdatum (die vóór de intakedatum liggen)
* Naam en adres van de cliënt
* Geboortedatum van de cliënt

* BSN-nummer van de cliënt
* Zorgverzekeraar en polisnummer van de cliënt
* Korte beschrijving van de klachten

* Gebruikte screeningsmethode
* Uitkomst van de screening: (vermoeden) DSM IV-classificatie
* Verwijzing naar Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ
* Eventueel relevante voorgeschiedenis

In het eerste gesprek / intake vragen wij uw zorgpas en de verwijsbrief van de huisarts.

Onder het tabblad "verwijsbrief" ziet U een concreet voorbeeld van een correcte en volledige verwijsbrief, die als voorbeeld gebruikt kan worden.


U kunt dan telefonisch een afspraak maken.

06 30702796 (Els Nanne)

 

Let op:

Jaap Dekker neemt geen nieuwe patiënten meer aan.

 

Als wij U telefonisch niet te woord kunnen staan, kunt U een boodschap inspreken op de voicemail, Els belt U dan zo spoedig mogelijk terug.

 

Controle op verwijzing

Bij verwijzing van een patiënt zijn wij (door de zorgverzekeraar) verplicht te controleren of de verwijzing van de huisarts voldoet aan de gestelde criteria. 

Wij mogen een patiënt niet meer in behandeling nemen als er geen geldige en volledig ingevulde verwijsbrief aanwezig is bij aanmelding.

De zorgverzekeraars kunnen de verwijsbrief opvragen en als die niet voldoet aan de criteria, wordt de behandeling niet vergoed. 

 

Artikel 13 Zorgverzekeringswet

De vrije artsenkeuze is een omstreden begrip, het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Het komt er op neer dat zorgverzekeraars niet uitsluitend zorgverleners mogen aanbieden met wie zij een contract hebben.

De overheid heeft getracht hier onder uit te komen.

De Stichting Vrije Artsenkeuze bereidt echter een juridische procedure voor tegen de wetswijziging.

Wij adviseren U e.e.a. bij Uw verzekeraar te controleren in geval van twijfel.

Els Nanne levert naturazorg en heeft momenteel bij alle verzekeraars een contract.

.