afb: die Welt

In principe volgen wij de richtlijnen van het Trimbosinstituut.

Psychoanalyse.

De psychoanalyse als theorie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de psychologische inzichten.

De psychoanalyse als behandelmethode passen wij niet toe, de effectiviteit is omstreden en de zorgverzekeraars vergoeden het niet meer.

Partnerrelatie en systeem therapie

Het is niet altijd effectief om een patiënt individueel te behandelen, soms zijn er in stand houdende factoren en dan is het effectiever de partner erbij te betrekken.
In geval van pubers en adolescenten zijn het vaak de ouders die erbij betrokken worden.

We spreken dan van systeemtherapie.

Mindfulness

Mindfulness is een verzameling van langer bestaande technieken uit de psychologie.
Mindfulness heeft kenmerken van het boeddhisme, taoïsme en van meditatie.
Voor sommige mensen werkt het, voor anderen niet.
Zie in dit kader ook "3e generatie gedragstherapie".

 

Welke methodes worden vergoed?

afb: ggzgroep

 

 • Problem solving therapie (PST)
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Interpersoonlijke therapie (IPT)
 • Kortdurende psychodynamische psychotherapie
 • Motiverende gespreksvoering (MGV)
 • Cue-exposure behandeling
 • Gedragstherapeutische relatietherapie
 • Groepspsychotherapie
 • Exposure in vivo
 • Psychologische paniekmanagement
 • Cognitieve herstructurering
 • Systeemtherapie

Welke methodes worden NIET vergoed?

afb: mycenterofwellness

 

 • Community reinforcement approach (CRA): verslaving
 • Deep Brain Stimulation: obsessieve-compulsieve stoornis
 • Hypnotherapie: conversiestoornis
 • Dialectische gedragstherapie: borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Systems training for emotionally predictability and problem solving (STEPPS): persoonlijkheidsstoornissen
 • Mentalization based therapy (MBT): borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT): recidiverende depressie
 • Relaxatietherapie: gegeneraliseerde angststoornis
 • Neurofeedback
 • Psychoanalyse
 • Op inzicht gerichte psychotherapeutische interventies: bij alcoholafhankelijkheid
 • Maudsley methode
 • KIDD workshop
 • Tomatis therapie
 • QEEG geïntegreerde therapie: kwantitative Elektro EncefaloGrafie
 • MET (mentaal-Emotieve Training)
 • Cogmed werkgeheugentraining
 • Gestalttherapie
 • Haptotherapie
 • i-TOF (Ingratieve therapie op formaat)
 • Speyertherapie
 • Mind-tuning
 • Mindfulnesscursus/-training
 • Psychosynthese
 • Rebirthing
 • Regressietherapie
 • Wat-Sji-Gong
 • Neuro linguïstisch programmeren (NLP)
 • Psycho-energetische psychotherapie
 • Emotional Freedom Technique
 • Existentiële therapie
 • Klankschaaltherapie
 • Reiki

 

Psychosociale hulp valt niet onder geneeskundige GGZ

Bij psychosociale hulp is geen sprake is van een stoornis (ziekte) waarvoor geneeskundige zorg nodig is en valt daarom niet onder de geneeskundige GGZ. De hulp is gericht op het verbeteren van de sociale positie van de verzekerde in financieel, maatschappelijk en emotioneel opzicht. Psychosociale problemen kunnen wel overgaan in psychische stoornissen. In dat geval kan een verzekerde aanspraak maken op geneeskundige GGZ.

Onze visie

Wij geven hierboven aan wat de verzekeraars vergoeden.

Dat staat los van de vraag of alternatieve behandelmethoden wel of niet effectief zijn.

In de praktijk blijkt dat veel behandelmethodes elkaar overlappen.