Wanneer Psychotherapie / Indicaties

afb: Vincent van Gogh

Psychotherapie richt zich op de meer complexe en langdurige aandoeningen.

Wanneer klachten na kortere behandelmethodes (rond de 12 sessies) NIET verbeteren is er meestal een complexer probleem of een stoornis in de persoonlijkheid.
Dit valt onder de "Specialistische GGZ".

Daarnaast behandelen wij ook de aandoeningen en klachten die onder de "Basis GGZ" vallen.

Psychische klachten, waaronder:

 • Depressie
 • Ansgten
 • Fobieën
 • Dwanghandelingen
 • Dissociatieve klachten zoals derealisatie en depersonalisatie
 • Relatieproblemen als gevolg van psychische problemen.

Psychosomatische klachten, waaronder:

 • chronische moeheid
 • chronische pijn
 • slaapstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

 • Denk hierbij aan terugkerende problemen die al vanaf de puberteit/adolescentie bestaan.
 • Wanneer 8 à 10 sessies niet voldoende zijn en de klachten blijven terugkeren.

Arbeidsgerelateerde problemen

De zorgverzekeraars vergoeden geen problemen op het werk.

Echter werkgerelateerde problemen kunnen een gevolg zijn van dieperliggende persoonlijkheidsproblematiek en die wordt wel vergoed.

Partner-relatie en huwelijksproblemen 

De zorgverzekeraars vergoeden geen relatieproblemen.

Echter relatieproblemen kunnen een gevolg zijn van dieperliggende individuele problematiek en die wordt wel vergoed.